Mall för personalhandbok

By HomeOfTemplates

Här kan du helt gratis ladda ned en perfekt mall för en personalhandbok till ditt företag. 

Mallen innehåller grundbitarna för en personalhandbok och vissa formuleringar som kan vara bra att ha med. 

Nedlanddningar av mallen
Språk

LADDA NED DEN PERFEKTA PERSONALHANDBOKSMALLEN - HELT GRATIS!

Vad är en PERSONALHANDBOK?

När du driver ett företag och har ansvar för personal  är det viktigt att ha en personalhandbok med de grundläggande regler och rutiner som finns på ditt företag. 

Det kan handla om allt från hur man tar ut semester till vilken klädkod som företaget har. 

En personalhandbok ska ge de anställda information om hur man ska agera som anställd och vad man kan förvänta sig under sin anställningsperiod.  

Denna mall har de grundläggande elementen som behövs när du ska arbeta fram en personalhandbok för din verksamhet. 

Personalhandboken använder du som ett introduktions dokument så att du slipper att personalen hela tiden kommer med samma personalfrågor.

 

Är du i mobilen och vill ha mallen skickad till din mail så kan du få det genom att ange din mailadress nedan. Vi sparar inte dina uppgifter och kommer inte höra av oss framöver. 

Hur använder jag personalhandboks-mallen ?

När du har laddad ned personalhandboksmallen öppnar du upp den i word eller annat kompatibelt program för att öppna upp wordfiler. 

Sedan är det bara till att ersätta den befintliga texten kring rutiner med ditt företags rutiner för personalen. 

Kom ihåg att byta ut ”DITT FÖRETAG” med ditt eget företagsnamn. 

De absolut vanligaste punkterna som ska vara med i en personalhandbok finns med i denna mallen men det finns alltid delar som är unikt för ditt företag som du behöver komplettera med. 

Se även till att kontrollera att din personalhandbok är i enlighet med gällande kollektivavtal om ditt företag har anslutit sig till kollektiv avtal. 

Det är även att rekommendera att gå igenom sin personalhandbok någon gång per år då det finns nya rutiner och frågor som dyker upp. T.ex. är friskvårdsbidrag en punkt som är relevant att gå igenom varje år då skatteverket kan ändra sina regler över vad som får ingå samt beloppets storlek. 

Varför ska jag använda just denna mall för personalhandbok?

Vi vill att du ska bli så effektiv som möjligt i din vardag och där hoppas vi kunna hjälpa dig med att ge dig grunderna för att sätta upp en personalhandbok med denna mallen. 

Dessa typer av mallar för personalhandböcker finns att ladda ned på flera andra ställen och det är inte mycket dom skiljer mallarna åt.

Fördelen med Homeoftempletes mallar är att de är helt gratis och att du inte heller blir tvingad att lämna ifrån dig en emailadress eller liknande för att få ta del av mallarna.

Detta gäller samtliga mallar på homeoftemplates.se

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.
John D. Rockefeller
Industrialist, entreprenör och filantrop. Grundare av Standard Oil.