Mall för balansräkning

By HomeOfTemplates

Här kan du helt gratis ladda ned en perfekt mall för att sammanställa en balansräkning för ditt företag. 

Mallen innehåller grundbitarna för en resultaträkning och dessutom finns några nykelordsförklaringar i slutet. 

Nedlanddningar av mallen
Språk

LADDA NED DEN PERFEKTA MALLEN FÖR EN BALANSRÄKNING - 100 % GRATIS!

Vad är en BALANSBUDGET?

När du driver ett aktieföretag behöver du vid årsbokslut sammanställa en balansräkning som en del i årsredovisningen.

I en årsredovisning behövs både en resultaträkning (för att komma till mallen för resultaträkning klicka här!)och balansräkning samt en årsberättelse. Detta är till underlag för olika intressenter som vill ta reda på mer om ditt företag men även för bolagsverkets så att de kan hålla koll på alla företag.

Balansräkningen sammanställer dina tillgångar och skulder vid ett visst datum. Ofta sista datumet i perioden som är din redovisningsperiod. 

Lätt sagt är det uppställt alla tillgångar och alla skulder som sammanställs.

Men i en riktig balansräkning behöver du vara mer utförlig än så och på en mer detaljnivå ta ut vilka typer av tillgångar och skulder du har vid det givna datumet.

Balansräkningen kan vara ett viktigt underlag för banken om du t.ex. behöver ta ett företagslån.

Genom att fylla i de olika tillgångs- och skuld posterna i balansräkningsmallen så har du en korrekt balansräkning och summan av tillgångarna är detsamma som summan av skulderna .

Är du i mobilen och vill ha mallen skickad till din mail så kan du få det genom att ange din mailadress nedan. Vi sparar inte dina uppgifter och kommer inte höra av oss framöver. 

Hur ska du använda mallen för balansräkningen ?

När du har laddad ned mallen för balansräkningen öppnar du upp den i word eller annat kompatibelt program för att öppna upp wordfiler. 

Sedan är det bara till att mata in dina tillgångar och skulder vid det givna datumet. 

I många fall kan du få ut sammanställningen från ditt bokföringsprogram om du har ett sådant. 

Annars matar du in siffrorna från det underlag du har och ser till att summan av tillgångarna är samma som summan av skulderna. 

Om du får en differens på summan av tillgångarna och summan av skulderna så är något fel och du behöver kontrollera dina underlag igen. 

Varför ska jag använda just denna mall för balansräkningar?

Vi vill att du ska bli så effektiv som möjligt i din vardag och där hoppas vi kunna hjälpa dig med att ge dig grunderna för att sätta upp en balansräkning. 

Dessa typer av mallar finns att ladda ned på flera andra ställen och det är inte mycket dom skiljer mallarna åt.

Fördelen med Homeoftempletes mallar är att de är helt gratis och att du inte heller blir tvingad att lämna ifrån dig en emailadress eller liknande för att få ta del av mallarna.

Detta gäller samtliga mallar på homeoftemplates.se

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.
John D. Rockefeller
Industrialist, entreprenör och filantrop. Grundare av Standard Oil.