Mall för resultaträkning

By HomeOfTemplates

Här kan du helt gratis ladda ned en perfekt mall för att sammanställa en resultaträkning för ditt företag. 

Mallen innehåller grundbitarna för en resultaträkning och dessutom finns några nykelordsförklaringar i slutet. 

Nedlanddningar av mallen
Språk

LADDA NED DEN PERFEKTA MALLEN FÖR RESULTATRÄKNING - GRATIS!

Vad är en RESULTATRÄKNING?

När du driver ett aktieföretag behöver du vid årsbokslut sammanställa en resultaträkning som en del i årsredovisningen. 

I en årsredovisning behövs både en resultaträkning och balansräkning samt en årsberättelse. Detta är till underlag för olika intressenter som vill ta reda på mer om ditt företag men även för bolagsverkets så att de kan hålla koll på alla företag. 

Resultaträkningen sammanställer hur din verksamhet har utvecklats under det gångna året. 

Lätt sagt är det intäkter – kostnader = årets resultat som sammanställs.

Men i en riktig resultat räkning behöver du vara mer utförlig än så och på en mer detaljnivå ta ut vilka typer av kostnader du har haft under året och vilka typer av intäkter.

Resultaträkningen kan vara ett viktigt underlag för banken om du t.ex. behöver ta ett företagslån. 

Genom att fylla i de olika kostnads och intäkts posterna i resultaträkningen så har du en korrekt resultaträkning. 

Är du i mobilen och vill ha mallen skickad till din mail så kan du få det genom att ange din mailadress nedan. Vi sparar inte dina uppgifter och kommer inte höra av oss framöver. 

Hur ska jag använda resultaträkningen ?

När du har laddad ned mallen för resultaträkningen öppnar du upp den i word eller annat kompatibelt program för att öppna upp word filer. 

Sedan är det bara till att mata in dina intäkter och kostnader som du får från ditt bokföringsprogram. 

I många fall kan bokföringsprogrammen exportera en resultaträkning själva men med hjälp av denna mallen kan du justera mer design för dig själv och välja vilken typ av information du vill ha med. 

 

Varför ska jag använda just denna mall för resultaträkning?

Vi vill att du ska bli så effektiv som möjligt i din vardag och där hoppas vi kunna hjälpa dig med att ge dig grunderna för att sätta upp en resultaträkning. 

Dessa typer av budgetmallar finns att ladda ned på flera andra ställen och det är inte mycket dom skiljer mallarna åt.

Fördelen med Homeoftempletes mallar är att de är helt gratis och att du inte heller blir tvingad att lämna ifrån dig en emailadress eller liknande för att få ta del av mallarna.

Detta gäller samtliga mallar på homeoftemplates.se

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.
John D. Rockefeller
Industrialist, entreprenör och filantrop. Grundare av Standard Oil.