Förhandsvisning av mall för agenda till möte

Mall för agenda till möte

By HomeOfTemplates

Perfekt för dig som ska kalla till ett generellt möte och behöver en agenda för att hålla mötet effektivt. 

Ladda ned mallen gratis genom att klicka nedan. 

Nedlanddningar av mallen
Språk

LADDA NED EN GRATIS MALL FÖR AGENDOR TILL MÖTEN

Vad är en AGENDAMALL?

Har du fått uppdraget att kalla ett möte eller hålla i ett möte är det en bra ide att förbereda en agenda för mötet. 

Denna mall hjälper dig att strukturera mötespunkterna så att alla deltagare vet vad mötet handlar om och i vilken ordning varje punkt ska behandlas. 

Fyller du i denna mall för agenda till mötet kommer dina möten bli mer effektiva och du slipper sitta i långdragna möten som inte leder någonstans. 

Blir mer effektiv idag och ladda ned denna mall helt gratis genom knappen till vänster. 

Är du i mobilen och vill ha mallen skickad till din mail så kan du få det genom att ange din mailadress nedan. Vi sparar inte dina uppgifter och kommer inte höra av oss framöver. 

Hur ska använder jag mallen ?

När du ska förbereda inför mötet laddar du ned mallen här på HomeOfTemplates och öppnar upp mallen i Word eller annat ordbehandlingsprogram. 

Sedan fyller du i mallen med dina mötespunkter och ändrar datum och plats för mötet till det du ska ha. 

Behöver du lägga till fler punker så är det endast att kopiera en ovanstående punkt och klistra in nedanför och byta siffran. 

När mallen är helt ifylld så skickar du ut mallen till deltagarna på mötet. Vill du agera riktigt proffesionellt så sparar du dokumentet som en PDF och skickar ut den filen. Då kan ingen av deltagarna editera i agendan. 

Varför ska jag använda just denna mall?

Denna mall är framtagen av HomeOfTemplates och vi arbetar för att du ska bli mer effektiv i ditt arbete och din vardag. 

Det finns många olika varianter av mallar för agendor till möten men denna gillar såklart vi bäst. 

Fördelen med Homeoftempletes mallar är att de är helt gratis och att du inte heller blir tvingad att lämna ifrån dig en emailadress eller liknande för att få ta del av mallarna.

Detta gäller samtliga mallar på homeoftemplates.com

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.
John D. Rockefeller
Industrialist, entreprenör och filantrop. Grundare av Standard Oil.