Förhandsvisning budgetmall för företag

Mall för resultatbudget

By HomeOfTemplates

Här kan du helt gratis ladda ned en perfekt mall för budgetarbete för ditt företag. 

Mallen innehåller grundbitarna för en resultatbudget. 

Nedlanddningar av mallen
Språk

LADDA NED DEN PERFEKTA BUDGETMALLEN - GRATIS!

Vad är en Budgetmall?

När du driver ett företag och har ansvar för verksamheten är det viktigt att ha en budget att utgå ifrån när du planerar inför framtiden. 

Denna mall har de grundläggande elementen som behövs när du ska arbeta fram en budget för din verksamhet. 

Budgeten använder du för att skapa en uppfattning om vilka kostnader och intäkter du kommer ha framöver och du kan därför ta reda på om verksamheten kommer att ha ett positivt eller negativt resultat. 

Genom att fylla i de olika kostnads och intäkts posterna i budgetmallen så har du möjligheten att även jämföra verkligt resultat med det budgeterande och kan fungera som ett underlag för verksamhetsbeslut. 

Är du i mobilen och vill ha mallen skickad till din mail så kan du få det genom att ange din mailadress nedan. Vi sparar inte dina uppgifter och kommer inte höra av oss framöver. 

Hur ska använder jag budgetmallen ?

När du har laddad ned budgetmallen öppnar du upp den i excel eller annat kompatibelt program för att öppna upp excel filer. 

Sedan är det bara till att mata in dina prognostiserade siffror i mallen och eventuellt lägga till extra rader med kostnader som du behöver. 

Summeringarna fungerar per automatik och du kommer snabbt se hur resultatet kommer att förändras från månad till månad och även hur det ser ut för helåret. 

När du är nöjd med dina prognostiseringar så kan du följa upp varje månad och se om du är över eller under budget. 

Ligger du över budget på intäkterna kanske du har möjlighet att anställa tidigare än planerat på samma sätt som du kanske behöver avvakta med anställningar och intäkterna inte är i den budgeterade nivån. 

Varför ska jag använda just denna budgetmall?

Vi vill att du ska bli så effektiv som möjligt i din vardag och där hoppas vi kunna hjälpa dig med att ge dig grunderna för att sätta upp en budget. 

Dessa typer av budgetmallar finns att ladda ned på flera andra ställen och det är inte mycket dom skiljer mallarna åt.

Fördelen med Homeoftempletes mallar är att de är helt gratis och att du inte heller blir tvingad att lämna ifrån dig en emailadress eller liknande för att få ta del av mallarna.

Detta gäller samtliga mallar på homeoftemplates.com

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.
John D. Rockefeller
Industrialist, entreprenör och filantrop. Grundare av Standard Oil.