Förhandsvisning Mall för anställningsavtal

Mall för Anställningsavtal

By HomeOfTemplates

Här kan du helt gratis ladda ned en perfekt mall för ett anställningsavtal för ditt företag. 

Mallen innehåller basinnehåll i ett anställningsavtal.

Nedlanddningar av mallen
Språk

LADDA NED EN PERFEKT MALL FÖR ANSTÄLLNINGSAVTAL - GRATIS!

Vad är ett anställningsavtal?

Om du driver ett företag och ska expandera din verksamhet är ett naturligt steg att anställa personal. 

När du ska anställa personal behövs ett anställningsavtal så att ni är överens om vilka villkor som gäller under anställningen. 

Denna anställningsavtalsmall innehåller de grundläggande delarna som behövs i ett anställningsavtal.  

Det finns många olika saker som regleras i ett anställningsavtal, bland annat lön, arbetstid, utbetalningsdagar, reseersättningar, förmåner, pension och många andra delar. 

Genom att fylla i de rubriker som finns i denna mall har du kommit en bra bit på vägen. 

Är du i mobilen och vill ha mallen skickad till din mail så kan du få det genom att ange din mailadress nedan. Vi sparar inte dina uppgifter och kommer inte höra av oss framöver. 

Hur ska använder jag anställningsavtalsmallen ?

När du har laddad ned mallen för anställningsavtal öppnar du upp den i word eller annat kompatibelt program för att öppna upp wordfiler. 

Sedan behöver du läsa igenom de rubriker och den redan ifyllda text som finns i avtalet. Du behöver byta ut den informationen som finns i mallen för att passa just den anställningen du gör. 

Alla villkor är unika för varje företag och verksamhet och denna mall passar inte alla företag men de flesta. 

Home of Templates rekommendation är att gå igenom avtalet med en jurist eller sakkunnig innan du använder denna mall för att du ska vara säker på att den passar din verksamhet. 

Om du är ansluten till kollektivavtal så kan du alltid kontrollera med din arbetsgivarorganisation för att säkerställa att anställningsavtalet passar för din verksamhet. 

När du har fyllt i mallen för anställningsavtalet är det bara till att signera och arkivera för framtiden

Varför ska jag använda just denna anställningsavtalsmall?

Vi vill att du ska bli så effektiv som möjligt i din vardag och där hoppas vi kunna hjälpa dig med att ge dig grunderna för att sätta upp ett anställningsavtal. 

Dessa typer av mallar för anställningsavtal finns att ladda ned på flera andra ställen och det är inte mycket dom skiljer mallarna åt.

Fördelen med Homeoftempletes mallar är att de är helt gratis och att du inte heller blir tvingad att lämna ifrån dig en emailadress eller liknande för att få ta del av mallarna.

Detta gäller samtliga mallar på homeoftemplates.se

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.
John D. Rockefeller
Industrialist, entreprenör och filantrop. Grundare av Standard Oil.