Förhandsvisning av mall för hushållsbudget

Mall för hushållsbudget

By HomeOfTemplates

Här kan du helt gratis ladda ned en perfekt mall för budgetarbete för ditt hushåll. 

Mallen innehåller grundbitarna för en hushållsbudget samt uppföljning. 

Nedlanddningar av mallen
Språk

LADDA NED DEN PERFEKTA BUDGETMALLEN - GRATIS!

Vad är en Hushållsbudget?

Ekonomi är något som alla behöver hålla koll på men som de absolut flesta vill undvika att tänka på.

Det är alltid bra att ha en hushållsbudget för att hålla koll på ditt hushålls ekonomiska situation. Har ni råd med sommarsemestern eller var går alla pengar åt till?

Detta är frågor som med lätthet kan besvaras om man lägger en hushållsbudget och även följer upp den.

Ofta hittar man att pengarna försvinner på saker man inte ens tänker att man lägger pengar på.

Genom att ladda ned och fylla i denna hushållsbudget mall kommer  så har du möjligheten att även jämföra verkligt resultat med det budgeterande och kan fungera som ett underlag för beslut för ditt hushåll. 

Är du i mobilen och vill ha mallen skickad till din mail så kan du få det genom att ange din mailadress nedan. Vi sparar inte dina uppgifter och kommer inte höra av oss framöver. 

Hur ska jag använda hushållsbudget mallen ?

När du har laddad ned hushållsbudgetmallen öppnar du upp den i excel eller annat kompatibelt program för att öppna upp excel filer. 

Sedan är det bara till att mata in dina förväntade intäkter och kostnader i mallen och eventuellt lägga till extra rader med kostnader och intäkter som du behöver. 

Summeringarna fungerar per automatik och du kommer snabbt se hur resultatet kommer att förändras från månad till månad och även hur det ser ut för helåret. 

När du är nöjd med dina prognostiseringar så kan du följa upp varje månad och se om du är över eller under budget. 

Ligger du över budget på intäkterna kanske du har möjlighet att kosta på dig lite extra vagans på samma sätt som du kanske behöver avvakta med champangen om intäkterna inte är i den budgeterade nivån. 

Varför ska jag använda just denna budgetmall?

Vi vill att du ska bli så effektiv som möjligt i din vardag och där hoppas vi kunna hjälpa dig med att ge dig grunderna för att sätta upp en budget. 

Dessa typer av budgetmallar finns att ladda ned på flera andra ställen och det är inte mycket dom skiljer mallarna åt.

Fördelen med Homeoftempletes mallar är att de är helt gratis och att du inte heller blir tvingad att lämna ifrån dig en emailadress eller liknande för att få ta del av mallarna.

Detta gäller samtliga mallar på homeoftemplates.com

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.
John D. Rockefeller
Industrialist, entreprenör och filantrop. Grundare av Standard Oil.