Stilren CV mall

By HomeOfTemplates

Här kan du helt gratis ladda ned en perfekt CV mall för ditt arbetssökande. 

Mallen innehåller grundbitarna för ett CV. 

Nedlanddningar av mallen
Språk

LADDA NED DEN PERFEKTA CV MALLEN - HELT GRATIS!

Vad är en CV mall?

När du söker jobb behöver du i de flesta fallen skicka med ett CV till den potentiella arbetsgivaren.

Ett CV är en sammanställning av alla dina arbetslivserfarenheter, utbildningar, förtroendeuppdrag och kunskaper. CVt ligger ofta till grund för den första sållningen av kandidater en arbetsgivare får in i samband med att denna annonserar ut en tjänst.

Därför är det viktigt att ditt CV innehåller korrekt och relevant information och att det ser proffsigt ut. 

Det är viktigt att hålla ditt CV kortfattat och att det får fram dina största bedrifter för att övertyga en rekryterare att du är rätt person för jobbet. Du ska därför noga överväga vilka delar som ska vara med och vilka delar du ska utelämna.

CV mallen som du kan ladda ned här innehåller de vanligaste delarna av ett CV och håller sig till en stilren design.  

Är du i mobilen och vill ha mallen skickad till din mail så kan du få det genom att ange din mailadress nedan. Vi sparar inte dina uppgifter och kommer inte höra av oss framöver. 

Hur använder jag CV mallen ?

När du har laddat ned CV mallen öppnar du upp den i word eller annat kompatibelt program för att öppna upp word filer. 

Sedan är det bara till att fylla i dokumentet med ditt namn och personuppgifter samt dina arbetslivserfarenheter, utbildningar, förtroende uppdrag och övriga kunskaper. 

Behöver du lägga till en extra anställning kopierar du raden och klistrar in under. Det samma gäller för utbildning, förtroendeuppdrag, kunskaper och övrigt. 

När du har fyllt i hela mallen sparar du filen som antigen ett word dokument eller PDF fil och skickar till den potentiella arbetsgivaren så som det anges i anställningsannonsen. 

Det kan vara bra att skriva ut ett exemplar och ta med till en intervju om du skulle bli kallad till intervju. 

Varför ska jag använda just denna budgetmall?

Vi vill att du ska bli så effektiv som möjligt i din vardag och där hoppas vi kunna hjälpa dig med att ge dig grunderna för att skapa ett riktigt bra CV. 

Dessa typer av CV mallar finns att ladda ned på flera andra ställen och det är inte mycket dom skiljer mallarna åt.

Fördelen med Homeoftempletes mallar är att de är helt gratis och att du inte heller blir tvingad att lämna ifrån dig en emailadress eller liknande för att få ta del av mallarna.

Detta gäller samtliga mallar på homeoftemplates.se

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.
John D. Rockefeller
Industrialist, entreprenör och filantrop. Grundare av Standard Oil.